Opisy zajęć

Realizujemy zajęcia ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR)

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Kompleksową pomocą obejmuje się całą rodzinę...

Przeczytaj więcej...