Dokumenty

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne LOGUŚ z oddziałami integracyjnymi jest przedszkolem niepublicznym. 1.2.Siedziba przedszkola: Siemianowice Śląskie, ul. Zachodnia 1 tel: 574 996 029 1.3. Organ prowadzący: – Karlik Logopedia Karolina Karlik, ul. Krótka 43 40 – 639...

Przeczytaj więcej...

I. PROCEDURY BEZPIECZĘŃSTWA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU LOGOPEDYCZNYM "LOGUŚ"

PROCEDURA I Dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

  1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby...

Przeczytaj więcej...